KOERS

^

Identiteit en visie.

In Woonvorm ‘t Skûtsje aanvaarden we de Bijbel als leidraad voor geloof en leven.

Ieder mens heeft van God zijn eigen gaven gekregen. We horen bij elkaar en vullen elkaar aan zoals de delen van een lichaam. Ieder deel van het lichaam heeft zijn eigen functie en ieder onderdeel van dat lichaam is nodig.  

Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben hun eigen gaven en talenten en dus ook hun eigen mogelijkheden. ‘t Skûtsje wil hen stimuleren om met die gaven aan de slag te gaan en zo een eigen plek te vervullen in de samenleving.

In ‘t Skûtsje gaat het om ‘wie de mens met zijn mogelijkheden is’: Een geliefd kind en beelddrager van God. De bewoners zijn ieder de kern van hun eigen netwerk waar ook ‘t Skûtsje deel van is. De bewoner heeft zijn eigen rol en functie voor de mensen binnen zijn eigen netwerk.